מורשת ברמת הגולן


אתרי מורשת צפון רמת הגולן מלחמת יום הכיפורים

מצגת : אתרי מורשת קרב צפון הרמה מלחמת יום הכיפורים